ज्ञ


ज्ञ (Gya), one of the nepali alphabets.

पहिले तिमी उज्यालो तर्फ फर्क त्यसछी छायाँ स्वतः पछी पर्नेछ ।


पहिले तिमी उज्यालो तर्फ फर्क त्यसछी छायाँ स्वतः पछी पर्नेछ ।

काेठा


काेठा (Room)

शुभकामना नव वर्ष २०७३ को


Happy Nepali New year 2073
शुभकामना नव वर्ष २०७३ को

नयाँ वर्ष २०७३ को शुभकामनाNepali New year greeting cards.
Happy Nepalese New year 2073 B.S.

शिवरात्री


शिवरात्री

अरु केही छ


अरु केही छ